Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËNGARKESË f.sh.zyrt.
Dokument që vërteton sasinë e mallit të ngarkuar në një makinë ose në një mjet tjetër. Paraqit fletëngarkesën.