Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËPAGESË f.sh.zyrt.
Dokument ku shënohet shuma e të hollave që i janë paguar dikujt ose që duhen paguar. Pres fletëpagesën.