Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËPALOSJE f.sh.
Fletë e madhe e shtypur dhe e palosur, ku jepen njoftime të ndryshme të ditës, botohen materiale me figura a me fotografi për ngjarje e pamje nga jeta e popullit etj. Përgatit një fletëpalosje. Shpërndaj fletëpalosjet.