Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËPRANIM m.sh.zyrt.
Dokument, me të cilin pajisen punonjësit ose pionierët për t’u pranuar në shtëpitë e pushimit. Paraqit fletëpranimin.