Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETEMËRIM m.sh.
Fleta a dokumenti që vërteton emërimin e dikujt në një detyrë. Nënshkroi fletemërimin. Paraqit fletemërimin.