Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETOR mb.libr.
1. Gjethor; që ka drurë me gjethe. Dru fletor. Pyll fletor.
2. si em. ~, ~I m. sh. ~Ë, ~ËT. Dru me fletë të gjera. Lloje fletorësh.