Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETUSHKË f.sh.
1. Copë letre; fletë e vogël. Mban shënimet në fletushka.
2. përçm. Gazetë pa vlerë. Fletushkat zogiste. Fletushkë revizioniste. Fletushkat e Ballit Kombëtar.