Skip Navigation or Skip to Content
X
FLORË f.bot.
Bota bimore, bimësia. Florë e pasur (e larmishme). Flora e Shqipërisë (e Tiranës, e Alpeve). Flora dhe fauna.