Skip Navigation or Skip to Content
X
FLURON jokal.
Shkëputet nga trupi që e përmban dhe përhapet në ajër (për një lënde të gaztë). Fluron amoniaku.