Skip Navigation or Skip to Content
X
FLUTURAK mb.
1. Që fluturon, fluturues (për zogj e kandrra). Zog fluturak. Mizë fluturake.
2. fig. I shpejtë e i shkathët (për një njeri).
3. fig. Që ikën shpejt, që nuk zgjat shumë, që fluturon (për një ndjenjë, për një mendim etj.). Gëzim fluturak. Lumturi fluturake. Mendim fluturak.
4. si em. ~, ~U m. sh. ~Ë, ~ËT. Zog; kandërr që fluturon. Fluturak i bukur. Lloje fluturakësh. Emra fluturakësh. * Fjalë fluturake shih te FJAL/Ë,~A. Peshk fluturak (fluturues) zool. shih te PESHK. ~U.