Skip Navigation or Skip to Content
X
FLUTURORE f.vet.sh.bot.
Familje bimësh barishtore njëvjeçare, si fasulja, bizelja etj., që e kanë kurorën e lules në trajtë fluture.