Skip Navigation or Skip to Content
X
-FOB fjalëform.libr.
Pjesa e dytë e disa fjalëve të përbëra, që ka kuptimin « që nuk e duron dot ose që e urren dikë a diçka; kundërshtar i dikujt a i diçkaje» (p.sh. anglofob, frankofob, gjermanofob etj.).