Skip Navigation or Skip to Content
X
-FOBI fjalëform.libr.
Pjesa e dytë e disa fjalëve të përbëra, që ka kuptimin «mosdurim i diçkaje, frikë nga diçka» (p.sh. aerofobi, bakterofobi, fotofobi etj.).