Skip Navigation or Skip to Content
X
FOLJE f.sh.gjuh.
Pjesë e ligjëratës, që shënon një veprim a gjendje dhe që ndryshon sipas mënyrës, kohës, vetës e numrit. Folje të rregullta (të parregullta). Folje veprore (pësore, vetvetore, pavetore). Folje ndihmëse. Folje kalimtare (jokalimtare). Mënyrat (kohët, vetat, trajtat) e foljes. Zgjedhimet e foljeve.