Skip Navigation or Skip to Content
X
FOLJEZIM m.gjuh.
Kalimi i një pjese të ligjëratës në kategorinë e foljeve, kthimi në folje.