Skip Navigation or Skip to Content
X
FOSFORIK mb.kim.
1. Që ka të bëjë me fosforin, që i përket fosforit, i fosforit; që përmban fosfor, që përbëhet prej fosfori; që përmban fosforite. Pleh fosforik. Acid fosforik. Mineral fosforik. Kripë fosforike.
2. Që ndrit vetiu në errësirë; që jep një dritë si ajo e fosforit. Dritë fosforike. Shkëlqim fosforik.