Skip Navigation or Skip to Content
X
FOSFORIT m.kryes.sh.kim.
Kripë e acidit fosforik, që shërben si lëndë e parë për prodhimin e superfosfatit. Shtresë fosforitesh. Fabrika e pasurimit të fosforiteve.