Skip Navigation or Skip to Content
X
FOSHNJËRI f.
1. Të qenët foshnjë, koha kur një fëmijë ushqehet ende me qumështin e nënës; fëmijëria e hershme. Mosha e foshnjërisë.
2. përmb. Tërësia e foshnjave, foshnjat.
3. fig. Etapa e parë a me e hershme e qenies dhe e zhvillimit të diçkaje.
4. edhe sh. ~RA, ~RAT bised. mospërf. Veprim fare i papjekur, punë a sjellje prej foshnjash. Ç`ishin ato foshnjërira që bënte?