Skip Navigation or Skip to Content
X
FQINJËRI f.
1. përmb. Njerëzit që banojnë afër me njëri-tjetrin, fqinjët. U mblodh fqinjëria.
2. Fqinjësi.