Skip Navigation or Skip to Content
X
FQINJËROJ jokal.
1. Jetoj afër dikujt tjetër me shtëpi, jam fqinj me dikë.
2. Kam hyrje e dalje me fqinjin, kam marrëdhënie; të mira, jetoj në fqinjësi të mirë me të. Fqinjëron me të gjithë.