Skip Navigation or Skip to Content
X
FQINJËSOR mb.
Që ka të bëjë me fqinjësinë, që i përket fqinjësisë, i fqinjësisë; që është karakteristik për fqinjët e mirë, miqësor. Marrëdhënie fqinjësore.