Skip Navigation or Skip to Content
X
FRAGMENT m.sh.libr.
1. Copë e thyer prej diçkaje, pjesë. Fragment ene.
2. Pjesë e marrë veças prej diçkaje, pjesë e një vepre artistike; pjesë e shkëputur a e mbetur nga një tekst. Fragment letrar (muzikor). Fragmente romani (poeme). Fragment i një dorëshkrimi.
3. Periudhë kohe; pjesë nga jeta a veprimtaria e dikujt. Fragmente nga jeta.