Skip Navigation or Skip to Content
X
FRAGMENTAR mb.libr.
1. Që është ruajtur i paplotë, që i kanë mbetur vetëm pjesë të veçanta. Vepër fragmentare.
2. Që nuk përbën diçka tërësore me pjesë të lidhura në mënyrë organike, që është në trajtë fragmentesh. Poemë fragmentare. Roman fragmentar. Paraqitje (në mënyrë) fragmentare.