Skip Navigation or Skip to Content
X
FRIKËSUES mb.
Që të fut frikën, që të frikëson. Mjete (mënyra) frikësuese. Pamje frikësuese.