Skip Navigation or Skip to Content
X
FRUGULL m.
Vrug. Frugulli i rrushit. I ra frugulli. * E bëj frugull diçka e djeg krejt, e bëj shkrumb; e përcëlloj.