Skip Navigation or Skip to Content
X
FRULLON pavet.
Fryn erë e fortë me borë, fryn fërfëllizë. Jashtë po frullonte.