Skip Navigation or Skip to Content
X
FRUQ m.krahin.
1. Kokrra e një bime me farë; lënda që përbën kokrrën a farën e drithit, bukë. Të lashtat kanë zënë fruq.
2. fig. Fuqi trupore e njeriut. Sot s'kam fruq.
3. fig. Dobi, vlerë; duk. S'ka fruq.
4. fig. Thelbi i një çështjeje. Fruqi i kuvendit.