Skip Navigation or Skip to Content
X
FRUTOR mb.
1. Që jep pemë. Drurë frutorë. Bimë frutore.
2. si em. f. vet; sh. ~E, ~ET përmb. Drurët frutorë, pemët.