Skip Navigation or Skip to Content
X
FSHIKA-FSHIKA mb.
Që ka shumë fshika, i mbushur me fshika, i fshikur. E ka lëkurën fshika-fshika.