Skip Navigation or Skip to Content
X
FSHIKAKUQ m.sh.
Shkurre e viseve malore të buta, me gjethe të gjata e të dhëmbëzuara, me fryte të kuqërreme në trajtë kapsule, rrënjët e së cilës përdoren në mjekësinë popullore për të ndihmuar jashtëqitjen; herdhaqen, drunabardhë. Fshikakuq fletëgjerë. Fshikakuq mali.