Skip Navigation or Skip to Content
X
FSHIKËZEZË f.sh.
Lungë e keqe që del në trupin e njeriut. I doli një fshikëzezë.