Skip Navigation or Skip to Content
X
FSHIKULLOJ kal.
1. Qëlloj dikë a diçka me fshikull; e rrah fort me kamxhik. Fshikulloj kalin.
2. fig. I jap një goditje të fortë; qortoj ashpër dikë ose kritikoj fort diçka. Fshikulloj të metat (shfaqjet e huaja).