Skip Navigation or Skip to Content
X
FSHIQE f.
Sëmundje e rëndë vdekjeprurëse (si kolera, murtaja, lia etj.) që prek shumë njerëz a kafshë dhe përhapet zakonisht shpejt në një krahinë, në një vend a në disa vende, epidemi. I përlau (u ra) fshiqja.