Skip Navigation or Skip to Content
X
FSHIRA f.vet.sh.
Bëzhdilat, lëmishtet që fshihen e mblidhen me fshesë për t'u hedhur diku, fshesurinat. Të fshirat e shtëpisë (oborrit, e rrugës).