Skip Navigation or Skip to Content
X
FSHIRËS m.sh.
1. Ai që merret me fshirjen ose me pastrimin e diçkaje, pastrues. Fshirës oxhakësh.
2. Fshesar. Fshirësit e rrugëve.
3. shih FSHIRËS/E,~JA
4. Fshirës hiri.
FSHIRËS mb.
Që përdoret për të fshirë diçka. Makinë fshirëse.