Skip Navigation or Skip to Content
X
FUNDËRRINË f.sh.
1. kryes. nj. shih FUNDËRRI,~A 1. Fundërrinë vaji (kafeje).
2. Gjë pa vlerë që flaket poshtë, mbeturinë e pa vlefshme. Hedhim fundërrinat. Nxjerrim fundërrinat.
3. fig. Llumi i njerëzve; njeri krejt i pavlerë dhe i dëmshëm. Fundërrinat e shoqërisë. Fundërrinat e kapitalizmit.