Skip Navigation or Skip to Content
X
FUNDËRRON jokal.
Bie në fund të një ene, grumbullohet në fund të saj (për trupa të patretshëm a për lëndë që përzihen ose treten në lëngje); precipiton. Fundërron sheqeri (rëra).