Skip Navigation or Skip to Content
X
FUNKSIONAL mb.
Që ka të bëjë me funksionin, që lidhet me funksionin, i funksionit; që ka të bëjë me veprimtarinë ose me funksionimin e diçkaje. Veprimtari (detyrë) funksionale. Vartësi (lidhje) funksionale. Stilet funksionale të gjuhës.