Skip Navigation or Skip to Content
X
FUQIMADH mb.
1. Që ka fuqi të madhe a pushtet të pakufizuar; i gjithëpushtetshëm.
2. si em. ~,~I m. Zoti (sipas botëkuptimit fetar).