Skip Navigation or Skip to Content
X
FUQIZOJ kal.
1. E bëj më të fuqishëm, i rrit forcën, i jap fuqi. Fuqizojmë atdheun (ekonominë socialiste, pronën e përbashkët). Fuqizojmë mbrojtjen e vendit.
2. drejt., vjet. I jap fuqi ligjore; kund. shfuqizoj.