Skip Navigation or Skip to Content
X
FUREM I vetv.
1. Mbytem me litar a me diçka tjetër që më shtrëngon a më zë grykën; varem në litar. U fur në lak. U fur me ujë.
2. vet. veta. III (me një trajtë të shkurtër të përemrit vetor në r. dhanore). Më mbetet diçka në grykë, më ngec në fyt, mbytem. Iu fur buka.
3. Pës. e FUR. * Iu fur shpirti u mërzit shumë, i ka ardhur shpirti në maje të hundës.