Skip Navigation or Skip to Content
X
FYER mb.
1. Që është cenuar në nder, që është prekur në sedër; që është poshtëruar. Njeri i fyer. Mbeti i fyer.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.