Skip Navigation or Skip to Content
X
FYRLË f.sh.
Vrimë shumë e vogël. Gur me fyrla.