Skip Navigation or Skip to Content
X
FYTJE mb.
1. Frytje. Kashtë fytje.
2. Që është bërë a është punuar me kashtë frytje. Hasër (rrogoz) fytje.