Skip Navigation or Skip to Content
X
GABERR mb.shar.
1. I trashë nga mendja; i pagdhendur. Djalë gaberr.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Na lodhi ai gaberri, mezi i hyri në kokë.