Skip Navigation or Skip to Content
X
GABZHERR m.sh.anat.
1. Pjesë e organeve të frymëmarrjes: gyp i përbërë nga disa unaza prej kërceje, që nis nga fyti e vete deri te bronket dhe shërben për të çuar ajrin në mushkëri ose për ta nxjerrë prej tyre; pjesa e sipërme e këtij gypi ku formohet zëri, laring.
2. Fikthi.