Skip Navigation or Skip to Content
X
GANDOJ kal.
1. Godit, vras diku një pjesë të trupit; godit dikë me diçka në trup ose në një pjesë të trupit; gjymtoj dikë, e lë me cen. Gandoi dorën. E gandoi në këmbë.
2. fig. Lëndoj; fyej, cenoj. I gandoi zemrën. I gandoi nderin. E gandoi me fjalë.