Skip Navigation or Skip to Content
X
GARANT m.sh.
Ai që merr përsipër ose detyrohet të përgjigjet materialisht a moralisht për aftësinë, për veprimet a për sjelljen e dikujt tjetër ose për cilësinë e një malli; ai që jep a lëshon garanci; dorëzanë. Është garant. Bëhet (hyn) garant.