Skip Navigation or Skip to Content
X
GARANTIM m.sh.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve GARANTOJ, GARANTOHEM. Garantimi i punës. Garantimi i të drejtave. Garantimi i mallit. Garantimi i çmimeve.