Skip Navigation or Skip to Content
X
GARANTUAR mb.
1. zakon. f. Që është e sigurt, e plotë dhe e pacenueshme. Pagë e garantuar. E drejtë e garantuar.
2. vjet. Që jepej në bazë të triskave, që bëhej sipas sistemit të triskëtimit. Mallra të garantuara. Treg i garantuar.